• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Виховна робота

Навчально-виховний процес у школі спрямований на формування соціально активної особистості, з високим рівнем національної самосвідомості і патріотизму, гуманістичною мораллю, духовністю.
Мета виховної роботи: забезпечення умов для індивідуального розвитку учнів, урахування їх особистісних досягнень, стимулювання творчої активності, найбільш повної її реалізації в різних видах позаурочної діяльності, актуалізації здібностей та інтересів у насиченому виховному середовищі школи, формування в учнів наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.
Реалізація основних завдань і принципів виховної діяльності в школі здійснюється за основними напрямками:
Громадянське виховання – це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей.
Громадянське виховання здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну виховну роботу, а також роботу органів учнівського самоврядування і носить послідовний характер, тобто цей процес починається у школі І ступеня, продовжується у школі ІІ ступеня, і мета школи ІІІ ступеня – досягти усвідомлення кожним учнем своєї громадянськості, приналежності до суспільного життя України. В процесі здійснення громадянського виховання формується громадянська культура – соціально обумовлений рівень розвитку особистості як громадянина та громадянська позиція – система ціннісних і соціальних орієнтацій та настанов, що характеризують людину як громадянина.
Національно-патріотичне виховання – це створена впродовж століть самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних сформувати світоглядну свідомість і ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь.
Завдання громадянського та національно-патріотичного виховання:
- забезпечення оволодіння учнями системою знань, необхідних для виховання громадянина;
- формування умінь, необхідних для участі учнів у житті суспільства, реалізації його ідеалів і цінностей;
- створення умов для набуття учнями досвіду громадської діяльності;- формування потреби у громадянській поведінці, вихованні якостейгромадянина України;- формування розуміння значення рідної мови в житті людини;
- виховання пошани до історичного минулого. Морально-етичне виховання передбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.
Завдання морально -етичного виховання:
- сприяння усвідомленню учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності жити й діяти за принципами гуманізму;
- вироблення системи поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей;
- формування почуттів, переконань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки.
Правове виховання – це складова частина виховання, яка спрямована на формування в учнів правової свідомості, вмінь і навичок розумно діяти у правовому полі, активної позиції у правовій сфері.

Кiлькiсть переглядiв: 329