Пропонуємо вашій увазі рекомендаційний список літератури про рідний край -Харківщину :

Астахова О. В. Ми – харків’яни, нам є чим пишатися! – Х.: Торсінг, 2003. – 176с.

Берлин В. Д. Приглашение к тайне. – Х.: Око, 1995. – 128с.· Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Х.: Дельта, 1993. – 256с.

Бондаренко Б. А. Каменная летопись. История градостроительства и архитектура Харькова. Путеводитель. - 2-е изд.,доп.,перераб. - Х : Прапор,1978.- 72с.

/Files/images/3.png/Files/images/4.png

Борисова Т. М. и др. Историко-революционные памятники Харьковщины: Очерки. – Х.: Прапор, 1976. – 200с

Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси.Істор.та худ.портрети._ К.: Вища школа,2002.- 359 с.

Гильборг Р. Г. География родного края. Харьковская область: Учебное пособие для 5-9 классов. – Х.: Каравелла, 1999. – 304с·

Гринева Т., Прядкина Л. Наш Харьков. Юным харьковчанам о родном городе. – Х.: Фолио, 1997. – 20 с·

Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова: Очерк. – Х.: Прапор, 1977. – 272с.

/Files/images/5.png/Files/images/6.png

Журнал “Губернія” №7/8, 2004р. Голова ред. ради Є.Кушнарьов. – Х.: ПП “ВПК Друкарня Шульца”, 2004. – 140с.

Зайцев Б. П. та ін. Історія рідного краю (Харківщинознавство). Ч. І.: Навчальний посібник. – Харків, 2001. – 88с.

Зайцев Б. П. та ін. Історія рідного краю (Харківщинознавство). Ч. ІІ.: Навчальний посібник. – Харків, 2001. – 180с· Рідний край: Навчальний посібник з народознавства/ За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: Основа, 1993. – 582с.

Исаев Л. А. В конце тоннеля – свет / Литер. Запись А. Ковалевского. – Х.: Прапор, 2000. – 288с.

Исаев С. И., Левченко В. Н. Герои – освободители Харьковщины. – Х.: Прапор, 1988. – 316с.
Історія міста Харкова: Навчальний посібник/ Упорядн. О. Є. Кононенко. – Х.: Торнадо, 2001. – 128с.

Історія міста Харкова ХХ століття / Ярмиш О.Н. та ін. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686с.

Кеворкян К. Э. Первая Столица. – Х.: Фолио, 2002. – 282с.

Книга Пам'яті України. Харківська область. – Харків, 1994. – 704с. – Т. 1
Книга Пам'яті України. Харківська область. – Харків, 1994. – 768с. – Т. 2

Кононенко О.Є. та ін. Харківщинознавство: Навчальний посібник для учнів ЗОНЗ. – Х.: Гімназія, 2002. – 304с.

Красовицкий Б.М. Столичный Харьков. Город моей юности. – Х.: Фолио, 2004. – 111с.· Лаврів П. І. Історія Південно-Східної України. – К.: ”Українська Видавнича Спілка”, 1996. – 208с

Літературна Харківщина: Довідник / Заг. ред. М. Ф. Гетманець. – Х.: “Майдан”, 1995 – 367с.

Лейбфрейд А.Ю. и др. Харьков. От крепости до столицы. – Х.: Фолио, 2004. – 335с.

Можейко И.Ю. и др. 100 знаменитых харьковчан. – Х.: Фактор, 2004. – 172с.

Московський район м. Харкова: становлення, розвиток, сьогодення: Довідник / Ю. Я. Кроль та ін. – Х.: Регіон-Інформ, 1997. – 116с

Неизвестный Харьков. Из истории города. (Видеоканал «Первая столица», сценарии). – Х.:ОАО «Книжная фабрика им. М.В.Фрунзе», 2006. – 270с.

/Files/images/7.png/Files/images/8.png

Новиков А. О. Слобожанський драматичний театр. Нариси історії. – Х.: ХДПУ, 2002 – 109с

Орленко И. А. Туристу о Харькове: Путеводитель. – Х.: Прапор, 1986. – 167с.

Письменники Харкова: Довідник / Післямови Р. Мельникова, С. Сапеляка. – Х.: Майдан, 2003. –

Погорелова С.М. та ін. Природа Харківщини. – Х.: Ранок, 2003. – 192с.
Позднякова Н. и др. Харьков. Путеводитель. – Х.: Золотые страницы, 2004. – 176с.
Рижская А. Л., Шабалтас Н. Д. Харьковский зоопарк: Очерк-путеводитель. – Х.: Прапор, 1972. – 120

Рідне місто. Нарис з історії рідного краю. Для учнів 4 кл. – Х.: Торнадо, 2004. – 48с.
Садкіна В. І. Географія рідного краю. Харківська область: Навч. посібн. для 5 кл. – Х.: Скорпіон, 1999. – 144с·

Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1943-1945р.р.). Х.: Прапор, 2004. – 368с.

Україна: Енциклопедичний довідник / Заг. ред. В. П. Пустовойтенко. К.: ТД “Потенціал”, 2002. – 464 с. – (С. 312–325)
Украина туристская: Фото-путеводитель / Сост. С. С. Павловский. – К.: Мистецтво, 1986. – 448с. – (С. 355–370)

Харків сьогодні: Альбом. – Харківське книжкове видавництво, 1960. – 248с.

Харьков. 350 лет. Атлас. Информационно-справочное картографическое издание. Юбилейный выпуск. – Харьков, 2004. – 160с.
Харків – моя мала Батьківщина: Навчальний посібник з народознавства / За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: ОВС, 2003. – 544с.

Харків. Фотоальбом / В.Царан, В.Бисов та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2003. – 160с.
Харків. 350 років. Фотоальбом / В.Царан, В.Бисов та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – 344с.

Харків, місто моє. Література рідного краю. Збірка віршів поетів ХХ-ХХІ ст. про Харків. – Х.:ХОНМІБО, 2005. – 100с.

Харьков и Харьковская область. Путеводитель. – Х.: «ТУРИЗМ без границ», 2006. – 242с.
Харків’яни. Поема про місто в цитатах поетичних творів. Збірка творів. / Автори-упорядники В.П.Копичко, Ю.Г.Копичко. – Х.: ТАЛ «Слобожанщина», 2007. – 436с.

Харьков – твой город! История и современность. Образование в Харькове. – Х.:Золотые страницы, 2005. – 128с.Харьковская область: Природа, население, хозяйство / Под ред. А. П. Голикова, А. Л. Сидоренко. – Х.: “Бизнес Информ”, 1997. – 288с

Хрестоматія з літератури рідного краю / Упорядн. Т. В. Баратова та ін. – Х.: Східно–регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001. – 416с.

Шкодовский Ю. М. и др. Харьков вчера, сегодня, завтра. – Х.: Фолио, 2002. – 206с...
Шульженко Л. С. Географія Слобідського краю: Регіональний підр. для 5 кл. – Х.: Ран
ок·

Ярещенко А.П. Український Фенікс. – Х .: Прапор, 1999. – 176с.

Останні літературні новинки про Харків

1. Дорогами ратной славы 1941 – 1943.3 – е узд., дополненное и переработанное. Харьков, 2011. – 127с.

2 .Конюшенко П. Великая Отечественная 1941 – 1945. Память 9 мая.- Харьков.2010. - 239с.

3. Обласна військово – патріотична акція учнівської молоді «Слобожанські дзвони Перемоги», присвячена 66 – річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років (матеріали акції). Харків, 2011. – 336 с.

4. Харьков. Огненные годы 1941 – 1943 (издается в авторской редакции Конюшенко П.Г.). Харьков.2012.- 203 с.

/Files/images/9.png/Files/images/10.png

/Files/images/12.png

Наш Харків

Для миру, добра , та любові
Наш Харків піднісся здавна.

Завжди трудовий, науковий

Красивий, як втіха-весна.


Над Лопанню тихії зорі
Вставали і вишні цвіли.
Квартали твої неозорі
У степ слобожанський вросли

Від парків зелене намисто.
Від захвату серце співа.
Наш Харків, замріяне місто,
У тебе душа трудова.

Кiлькiсть переглядiв: 70