МЕДІАТЕКА

/Files/images/21.jpg


МЕДІАТЕКА - ЦЕ КОЛЕКЦІЯ НОВИХ СУЧАСНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ, КОМПЛЕКСНЕ БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НОВОГО ТИПУ, ЯКА ПРОПОНУЄ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Головна мета нашої шкільної бібіліотеки - задоволення інформаційних потреб учасників навчально -виховного процесу

Правила користування медіатекою

Користувачем медіатеки може бути будь-який відвідувач, що є учнем або співробітником ХЗОШ № 30

Користувачі медіатеки мають право:

а) отримувати повну інформацію про склад бібліотечного фонду, інформаційних ресурсах та послуги медіатекою ;

б) користуватися довідково-бібліографічним апаратом медіатеки;

в) отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

г) одержувати у тимчасове користування на абонементі і в читальному залі друковані видання, а також будь-який з наявних у медіатеці і не зайнятий на даний момент іншим користувачем CD-диск, відеокасету;

д) отримувати тематичні, фактографічні, уточнюючі і бібліографічні довідки;

ж) отримувати консультаційну допомогу в роботі з інформацією на нетрадиційних носія

Користувачі медіатеки зобов'язані:

а) дотримуватися правил користування медіатекою;

б) дбайливо ставитися до творів друку, обладнання, інвентарю;

в) підтримувати порядок розстановки документів у відкритому доступі медіатеки, розташування карток в каталогах і картотеках;

г) користуватися цінними та довідковими документами тільки в приміщенні медіатеки;

д) переконатися при отриманні документів у відсутності дефектів, а при їх виявленні проінформувати про це працівника медіатеки;

е) повертати документи у встановлені терміни;

ж) замінювати документи у разі їх втрати чи псування їм рівноцінними, або компенсувати збитки в розмірі, встановленому правилами користування медіатекою;

з) повністю розрахуватися з бібліотекою-медіатекою після закінчення терміну навчання або роботи в школі.


Кiлькiсть переглядiв: 214