• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Статут закладу освіти

Ліцензія на освітню діяльність

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Стратегія розвитку закладу освіти

Структура та органи управління освітою

Кадровий склад закладу освіти

Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою (РНП)

Посилання на освітні програми

Робочий навчальний план закладу освіти

Освітні програми на 2022/2023 навчальний рік:

для 1-го та 4-го класів (укр. мова навчання)
для 5 класу
для 6-9-х класів
для 10-11 класів

Територія обслуговування, що закріплена за закладом освіти

Мережа закладу освіти ( Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі)

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Наказ МОН України № 367 від 16.04.2018.

Умови доступності закладу для осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Кошторис

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Фінансовий звіт про надходженя та використання всіх отриманих коштів (відповідно до нормативно-правової бази)

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Кiлькiсть переглядiв: 1206