• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Правове виховання

/Files/photogallery/images.jpg

Нормативні документи

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.12.2017 №1/9-707 «Щодо профілактики злочинності серед неповнолітніх»

Плани роботи

Методичні матеріали

Основні завдання щодо роботи з попередження правопорушень і злочинності, запобігання дитячій бездоглядності:

- забезпечення виконання національних, державних та регіональних програм стосовно правового виховання, з питань профілактики правопорушень та злочинності, запобігання дитячій бездоглядності;

- розроблення і запровадження ефективних форм роботи з правового виховання, попередження правопорушень і злочинності, профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності;

- застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- налагодження співпраці школи з відповідними структурними підрозділами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями;

- проведення правоосвітньої роботи з учнівськими колективами та батьківською громадськістю;

- здійснення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, охопленням учнів позашкільною освітою, організацією дозвілля;

- здійснення соціально-психологічного супроводу дітей, схильних до скоєння злочинів та правопорушень

Заходи щодо правового виховання та попередження правопорушень серед учнів

№ з/п Зміст заходів Термін проведення Відповідальні виконавці Відмітка про виконання
1. Опрацювання нормативно-правової бази з питань профілактики злочинів серед неповнолітніх Постійно Адміністрація школи
2. Забезпечення взаємодії з правоохоронними органами, службами у справах дітей та медичними установами з метою підвищення рівня ефективності роботи з профілактики правопорушень та негативних проявів серед учнівської молоді Постійно Адміністрація школи
3. Розроблення тематики та проведення Тижнів, Місячників, Декад правових знань, тематичних уроків права із залученням працівників правоохоронних органів з метою недопущення втягнення неповнолітніх в злочинну або іншу антигромадську діяльність Потягом навчального року Погребняк В.Б.
4. Внесення до планів спільних дій з районною службою у справах дітей та відділом кримінальної міліції у справах дітей заходів щодо запобігання та профілактики злочинів, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх Січень 2018 року Сотнікова Т.О.
5. Здійснення аналізу кількості неповнолітніх, які перебувають на профілактичному чи диспансерному обліку в медичних установах району за вживання алкогольних, психотропних та наркотичних речовин Щоквартально Сотнікова Т.О.
6. Ведення баз даних учнів школи, які скоїли злочини чи правопорушення Постійно Сотнікова Т.О.
7. Ведення баз даних неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування, з метою своєчасного виявлення загрози їх життю та здоров’ю внаслідок протиправних дій дорослих Постійно Соціальний педагог
8. Здійснення аналізу кількості злочинів та причин їх вчинення учнями школи та кількості учнів школи, які перебувають на обліках в службі у справах дітей та відділі кримінальної міліції у справах дітей Щоквартально Сотнікова Т.О.
9. Забезпечення своєчасного виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ведення їх обліку, здійснення систематичної перевірки умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги Постійно Соціальний педагог Класні керівники
10. Здійснення контролю щодо стану дотримання прав дітей та належних умов їх утримання Щоквартально Шестак В.В.
11. Забезпечення роботи телефону довіри для надання психологічної допомоги жертвам насильства в сім’ї За графіком Департаменту освіти Харківської міської ради Практичний психолог
12. Прийняти участь у районних семінарах для педагогічних працівників, які організують роботу з питань профілактики злочинності, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх Протягом навчального року Соціальний педагог
13. Організація профілактичних заходів, спрямованих на виховання міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до проявів расизму та ксенофобії Протягом навчального року Класні керівники
14. Забезпечення своєчасного виявлення та взяття на облік учнів, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах чи які бродяжать, жебракують Протягом навчального року Класні керівники
15. Здійснення соціально-педагогічного патронажу дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах Протягом навчального року Соціальний педагог
16. Визначення ефективних форм та методів роботи щодо профілактики правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх Раз на півроку Соціальний педагог, практичний психолог
17. Розроблення рекомендацій для батьків щодо профілактики та запобігання правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед підлітків Січень 2018 рокуСоціальний педагог, практичний психолог
18. Організація та проведення спільно з районною службою у справах дітей та відділом кримінальної міліції у справах дітей профілактичних рейдів «Урок» Протягом навчального року Сотнікова Т.О.
19. Організація інформаційно-пропагандистських та тематичних акцій, конкурсів, виховних заходів з питань профілактики правопорушень серед школярів, запобігання вживанню неповнолітніми спиртних напоїв, наркотичних та психотропних речовин Протягом навчального року Погребняк В.Б.,
соціальний педагог, практичний психолог
20. Проведення індивідуальних психолого-педагогічних консультацій для дітей, які вживають алкогольні напої чи психотропні речовини, схильні до скоєння правопорушень Протягом навчального року Практичний психолог
21. Залучення дітей девіантної поведінки, дітей, які вживають алкогольні, наркотичні чи психотропні речовини, до участі у виховних заходах різних рівнів Протягом навчального року Дрозд О.І., педагог-організатор; класні керівники
22. Охоплення дітей, які скоїли злочини чи правопорушення, вживають алкогольні напої чи наркотичні, психотропні речовини, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, гуртковою роботою та позашкільною освітою Щорічно вересень Соціальний педагог, Щепіна О.А.
23. Охоплення дітей, які вживають алкогольні напої чи психотропні речовини, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, відпочинком у таборі з денним перебуванням «Ентузіасти», що функціонуватиме на базі школи Щорічно червень Класні керівники, начальник табору
24. Забезпечення висвітлення на сайті школи заходів для дітей та батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативним проявам серед неповнолітніх Постійно Боєва Н.В.
25. Забезпечення розміщення на сайті школи інформації про негативні наслідки впливу алкоголю та наркотиків на дитячий організм Протягом навчального року Боєва Н.В.
26. Залучення органів учнівського самоврядування до підготовки та проведення лекцій, конференцій, семінарів, «круглих столів» з питань протидії злочинним проявам, злочинам, що пов’язані із торгівлею людьми, та злочинам проти суспільної моралі Протягом навчального року Дрозд О.І., педагог-організатор
27. Використання в роботі відеофільмів, фотоматеріалів для підвищення ефективності профілактичної роботи у сфері протидії злочинності та негативним проявам в учнівському середовищі Протягом навчального року Класні керівники
28. Організація відвідування дітьми, особливо тими, які знаходяться на внутришкільному обліку, Курязької виховної колонії, а також музеїв та художніх виставок, що ознайомлюють з історичною спадщиною України Протягом навчального року Сотнікова Т.О.,
Дрозд О.І., педагог-організатор
29. Продовжити роботу Ради з профілактики правопорушень . Упродовж року Шестак В.В.
30. Скласти і затвердити план роботи «університету правових знань» для старшокласників Вересень 2017р. Погребняк В.Б.
31. Провести години спілкування з вивчання правил внутришньошкільного розпорядку, правових питань, державних та міжнародних документів про права людини. Упродовж року Класні керівники
32. Провести засідання круглого столу з учнями 8-11 класів щодо попередження злочинності, запобігання дитячій бездоглядності та здійснення правового виховання Упродовж року Сотнікова Т.О.
33. Поповнювати фонд шкільної бібліотеки літературою на правову тематику Упродовж року Федорова Н.Л.
34. Забезпечити участь учнів школи в олімпіадах, турнірах, конкурсах з правознавства та правової тематики Упродовж року Щепіна О.А. Погребняк В.Б.
35. Проводити взаємозвірки списків учнів, що стоять на обліку в школі, в управлінні освіти, ССД, ВКМСД щоквартально Сотнікова Т.О.
/Files/images/1-33.jpg

Друзі!

Діти – це дзеркало будь-якої держави, вони – її майбутнє.

Життєвий досвід не тільки свідчить, а й вчить: не буде дітей – не буде і держави. Ми живемо у світі, де кожен залежить від усіх, а усі – від кожного. У цих умовах безповідальна поведінка є соціальним злом.
Дуже часто підлітки не знають, як захистити свої права, що для цього слід зробити, з ким порадитися, до кого звернутися по допомогу. Не маючи достатнього життєвого досвіду для самостійного вирішення проблеми, підлітки іноді навіть опиняються на межі скоєння злочину, і тоді врятувати їх від фатальної помилки може тільки знання законів.
У нашій країні правова відповідальність дітей та підлітків передбачена Кримінальним кодексом України.
Наш Основний Закон – Конституція гарантує можливості людського життя, ставить його попереду будь-яких чинників нашого буття. Тому ми повинні завжди твердо пам'ятати: “Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий повний розвиток особи”.
Життя інколи подає нам такі уроки, що ми починаємо відстоювати свої права, без яких ми – ніхто. Сучасне суспільство надало людині широкі права і свободи, до використання яких потрібно підходити відповідально.
Обов'язок, чи відповідальність, – це громадська необхідність відповідати за свої дії та вчинки. Є незначні вчинки в житті, те, як ти поводишся з близькими, сусідами, друзями, але є вчинки, за які ти несеш серйознішу відповідальність – за долю людини, долю країни, долю своїх близьких. Перевірте свої вчинки свідомістю: чи не заподіяли ви зла, неприємностей, незручностей людям своїми вчинками. Робіть так, щоб людям, які вас оточують, було добре. Навіть за ваші невдалі пустощі доводиться інколи «розраховуватися» з державою, нести законну, тобто юридичну відповідальність.
Щоб уміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. Звичайно, у вашому віці неможливо знати детально усі закони. Але основне, що стосується вас, ви повинні знати.
Інформаційний список познайомить вас з основними міжнародними документами про права дитини та законодавчими документами України про види кримінальної відповідальності, сформує ваші уявлення про види злочинів, за скоєння яких неповнолітні несуть відповідальність, буде сприяти виробленню високих почуттів і розуміння своїх вчинків.

Закон. Право. Обов’язок.

Україна. Конституція. (1996) Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.: із змінами, Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-IV: станом на 1 січ. 2006 р.: Офіційне видання / М-во юстиції України. – К., 2006. – 124с.
Україна. Президент. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей: закон від 21 трав. 2009 р. № 1397-VI / Україна. Президент // Уряд. кур'єр. – 2009. - 12 черв.– С. 12 ; Голос України. – 2009. - 13 черв. – С. 5.
Україна. Президент. Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" : закон від 21 трав. 2009 р. № 1401-VI / Україна. Президент // Уряд. кур'єр. – 2009. - 29 трав. – С. 4.
Україна. Президент.Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування: закон від 15 січ. 2009 року № 894-VI / Україна. Президент // Уряд. кур'єр. – 2009. - 25 лют. – С. 4; Голос України. – 2009.- 26 лют. – С. 6.
Україна. Президент.Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН та права дитини" на період до 2016 року : закон від 5 берез. 2009 р. № 1065-VI / Україна. Президент // Голос України. – 2009. - 31 берез. – С. 16; Уряд. кур'єр. – 2009. - 15 квіт. – С. 7- 8.
Україна. Президент.Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей: указ від 5 трав. 2008 р. № 411 / Україна. Президент // Уряд. кур'єр. – 2008. - 14 трав. – С. 4-6.
Україна. Президент.Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді: указ від 30 верес. 2010 р. № 927 / Україна. Президент // Уряд. кур'єр. – 2010. - 5 жовт. – С. 13; Освіта України. – 2010. - № 75 (8 жовт.). – С. 2.
Україна. Президент. Про Національну раду з питань становлення та розвитку молоді: указ від 12 листоп. 2009 р. № 924 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2009. - 25 листоп. – С. 8-9.
Україна. Президент. Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні: наказ від 16 груд. 2011 року № 1163/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2011. - № 101. – С. 9-11.
Україна. Закон.Кримінальний кодекс України: від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III // Україна. Закон. Основні чинні кодекси і закони України: за станом на 10 черв. 2003 р. / уклад. Ю. П. Єлісовенко; худож. оформ. В. Волкова. - 2-ге вид. - К., 2003. - С. 346 - 401.
Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
Україна. Закони. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку надання органами опіки та піклування дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дітей: закон України від 19 квіт. 2011 р. № 3234-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2011. - 12 трав. – С. 3; Уряд. кур'єр. – 2011. - 19 трав. – С. 4 ; Офіційний вісник України. – 2011. - № 35. – С. 12-13.
Україна. Закони. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники для дітей: закон України від 9 верес. 2010 р. № 2507-VI / Україна. Закон // Голос України. – 2010. - 12 жовт. – С.16; Уряд. кур'єр. – 2010. – 13 жовт. – С. 9.
Україна. Закони. Про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей": закон України від 21 груд. 2010 р. № 2823-VI / Україна. Закон // Голос України. – 2011. - 18 січ. – С. 12 - 13; Уряд. кур'єр. – 2011. - 26 січ. – С. 11-12; Офіційний вісник України. – 2011. - № 3. – С. 35-41.
Україна. Закони. Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства": закон від 16 черв. 2011 р. № 3525-VI / Україна. Закони // Уряд. кур'єр. – 2011. - 15 лип. – С. 4 ; Офіційний вісник України. – 2011. - № 52. – С. 11.
Україна. Закон. Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV // Україна. Закон. Основні чинні кодекси і закони України: за станом на 10 черв. 2003 р. / уклад. Ю. П. Єлісовенко; худож. оформ. В. Волкова. - 2-ге вид. - К., 2003. – С. 551-559.
Україна. Закон. Про освіту: : від 23. 05. 1991 № 1060-XII // Україна. Закон. Основні чинні кодекси і закони України: за станом на 10 черв. 2003 р. / уклад. Ю. П. Єлісовенко; худож. оформ. В. Волкова. - 2-ге вид. - К., 2003. – С. 533-542.
Україна. Закон. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // Україна. Закон. Основні чинні кодекси і закони України: за станом на 10 черв. 2003 р. / уклад. Ю. П. Єлісовенко; худож. оформ. В. Волкова. - 2-ге вид. - К., 2003. – С. 757-783.
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів.

Україна. Закон. Цивільний кодекс України: : від 18.07. 1963 р. № 1540 - VI // Україна. Закон. Основні чинні кодекси і закони України: за станом на 10 черв. 2003р. / уклад. Ю. П. Єлісовенко; худож. оформ. В. Волкова. - 2-ге вид. - К., 2003. – С. 897-934.
Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Україна. Кабінет Міністрів.Про внесення змін до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини: постанова від 20 квіт. 2011 р. № 423 / Україна. Кабінет Міністрів // Уряд. кур'єр. – 2011. - 30 квіт.– С.10; Офіційний вісник України. – 2011. - № 30. – С. 86-87.

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів: постанова від 3 груд. 2009 р. № 1345 / Україна. Кабінет Міністрів // Уряд. кур'єр. – 2009. - 17 груд. – С. 10.

Міністерство соціальної політики України. Про затвердження Змін до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам / Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів України, Міністерство охорони здоров’я України // Офіційний вісник України. – 2011. - № 59. – С. 356-360.

Україна. Міністерство екології та природних ресурсів.Про забезпечення доступу до публічної інформації: наказ від 11.11.2011 р. № 444 / Міністерство екології та природних ресурсів // Офіційний вісник України. – 2011. - № 95. – С. 181-183.

* * *

Бармак, М.Основи права: кишеньковий довідничок / М. Бармак. – 6 - те вид., допов. і переробл. - Тернопіль: Астон, 2006. - 384 с.
У довіднику подано короткий виклад теорії права, основних положень конституційного, цивільного, господарського, трудового, житлового, сімейного, адміністративного та кримінального законодавства України.

Бібік, Н. М. Зростаймо громадянами. Розповідь про Конституцію України: навч. посібник / Н.М. Бібік, М.М.Ілляш. - К.: Веселка, 2000. - 87 с.: ілюстр.
У посібнику розглядаються загальні питання: що таке держава, демократія, права людини, закон.

Васильченко, Л. В. Вивчення учнями шкіл курсу “Кримінальне право” – життєва необхідність // Безпека життєдіяльності. – 2007. - № 1. – С. 29-31.
У правовому житті нашої країни відбулася історична подія, а саме 5 квітня 2001 року Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний кодекс України - перший Кримінальний кодекс незалежної держави. Його прийняття - значна подія в політичному, економічному та суспільному житті держави. Розгдядаються основні потреби у вивченні данного законодавчого акту.

Великий енциклопедичний юридичний словник/ НАН України, Ін - т держави і права ім. В. М. Корецького; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; за ред. Ю. С. Шемшученко. - К.: Юридична думка, 2007. - 992 с.
Словник спрямований на підвищення правової культури і правосвідомості громадян. У словнику подані та витлумачені основні поняття і терміни Конституційного і чинного законодавства України, міжнародного та європейського права.

Вовченко, Н.. Не будемо байдужими до дітей: програма, спрямована на вирішення проблеми насильства між дітьми в школі / Н. Вовченко // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 11. – С. 2-3.

Двадцята річниця від дня прийняття Конвенції ООН про права дитини // Освіта України. – 2009. - 1 грудня. – С. 2.

Декларація прав дитини: (преамбула): проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 лист. 1959 р. // Права дитини. - Львів, 1995. - С. 25-27.

Дитинство в Україні: : права, гарантії, захист: (збірник документів) Ч. I /М-во України у справах сім'ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень. – К.: АТ “Вид-во “Столиця”, 1998. - 248 с.
До збірника документів включені нормативно-правові акти, що регулюють питання щодо прав та обов’язків дітей і їх батьків чи осіб, які їх замінюють.

Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: (збірник документів) Ч. II /М-во України у справах сім'ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень. – К.: АТ “Вид-во “Столиця”, 1998. - 290 с.
До збірника документів включені нормативно-правові акти, що регулюють питання соціального захисту дітей-сиріт, дітей-інвалідів, захисту житлових та майнових прав дітей, соціальних гаранттій професійної підготовки та праці дітей.

Експерти ЄС про права дітей та жінок в Україні // Євробюлетень. – 2011. - № 3. – С. 20.
Національні та міжнародні експерти підсумували досягнення України за останні 2,5 роки та надали рекомендації щодо вдосконалення існуючого українського законодавства у сфері захисту дітей від сексуальної експлуатації, торгівлі людьми, а також захисту жінок та дітей проти насильства.

Коваль, Л. «Кожна дитина має право бути почутою»: [бесіда з Уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм Павленком] / Л. Коваль // Уряд. кур’єр. – 2011. – 12 жовт. – С. 6.
Кореспондент веде розмову з Юрієм Олексійовичем про захист прав дітей в Україні.

Кокіна, В. Ювенальна юстиція: модель для України: за даними фундації "Захист прав дітей" / В. Кокіна // Уряд. кур'єр. – 2009. -16 трав. - С. 5.
Проект "Запровадження системи ювенальної юстиції: ювенальні суди і педагогічний аспект". Започаткували його Всеукраїнська фундація "Захист прав дітей", за сприяння Нідерландської секції організації "Міжнародний захист дітей.

Косянчук, І. Створюється система дитячого правосуддя: про ювенальну юстицію юстицію / І. Косянчук // Уряд. кур'єр. – 2007. - 2 лютого. – С. 14.

Наровлянський, О. Д. Основи правознавства: підручник для 9 кл. загальноосвіт. шк. / О. Д. Наровлянський. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Парламентське вид-во, 2004. - 400 с.
Підручник знайомить школярів з тим, як виникла держава, які функції вона виконує, коли і як з’явилося право, як створюються закони, як формувалася незалежна українська держава і за якими законами вона живе нині.

Популярна юридична енциклопедія: довідкове видання / Редкол.: І.С. Чиж (голова), В. С. Ковальський, Л. М. Горбунова та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.
У книзі представлені статті, в яких даються визначення і тлумачення основних юридичних термінів і понять, що найчастіше вживаються у нормативно-правових актах, навчальній та науковій літературі. Значну частину словникового масиву становлять терміни, які увійшли в юридичний обіг останніми роками.

Права дитини: збірник документів / упоряд. В. В. Усенко. - Львів: Оскарт, 1995. - 112 с.: ілюстр.
Книга містить найважливіші міжнародні документи, що стосуються прав дитини, такі як «Декларація прав дитини», «Конвенція ООН про права дитини» «Всесвітня декларація про забезпечення вживання, захисту і розвитку дітей», витяги із «Пекінських правил» та інші документи. Видання ілюстроване добіркою фоторобіт на тему «Світ дитинства».

Угнівенко, А. Захищеність прав людини в правовій державі А. Угнівенко // Позакл. час. – 2008. - № 9. – С. 95-98.

Інформаційно – правові сайти

Сайти державних органiв влади України: Президент України. Верховна Рада України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Кабінет Міністрів України. Урядовий сайт для юних громадян Мiнiстерство освiти i науки України. Про Омбудсменів з прав дітей у світі Правозахисна дитяча мережа Сайт «Захист прав дітей»
* * * pavlenko@apu.gov.ua. – Електронна пошта Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка omb@ombudsman.gov.ua – Електронна пошта Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини * * *
Газета «Голос України»
Газета «Урядовий кур'єр»
Права дітей. Херсонська обласна бібліотека для дітей.
Безкоштовні «гарячі» телефонні лінії

У житті кожного з нас виникають проблеми, подолати які поодинці важко, а деколи – неможливо. Важливо, щоб в такий момент поряд опинилися люди, здатні не просто вислухати і зрозуміти, але і надати дієву допомогу.
ТЕЛЕФОНУЙ!
ТЕБЕ ВИСЛУХАЮТЬ! ЗРОЗУМІЮТЬ! ПІДТРИМАЮТЬ!

Телефонна "гаряча лінія" Міністерства освіти і науки України: (044) 279-35-74
Можна повідомити про випадки порушення прав дитини у школі або дитячому садку, отримати консультації з будь-яких питань. "Гаряча лінія" працює з 10.00 до 17.00

Всеукраїнська дитяча лінія „Телефон Довіри”: 8 800 500 21 80

Національна «Гаряча лінія» з питань запобігання насильству у сім’ї та захисту прав дітей: 0-800-500-33-50, 386 – для абонентів «Київстар» та МТС
Графік роботи:
у робочі дні з 9.00 до 20.00
у суботу з 9.00 до 16.00
безкоштовно з міських телефонів,
з міських таксофонів нового зразка,
з мобільних телефонів операторів «Київстар» та МТС

Національна гаряча лінія з попередження насильства в сім’ї Міжнародного правозахисного центра La Strada-Україна: 0-800-500-33-5 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів)
Графік роботи:
Крім неділі, з 9-00 до 20-00

Національна «Гаряча лінія» з питань запобігання торгівлі людьми: 0-800-500-22-50, 386 – для абонентів «Київстар» та МТС
Графік роботи:
у робочі дні з 9.00 до 20.00
у суботу з 9.00 до 16.00
безкоштовно з міських телефонів, з міських таксофонів нового зразка,
з мобільних телефонів операторів «Київстар» та МТС

Національна «Гаряча лінія» з проблем ВІЛ/СНІД: 0-800-500-45-10
Графік роботи: цілодобово безкоштовно з міських телефонів, з міських таксофонів нового зразка

Омбудсмен з прав дитини в Україні Юрій Павленко (044) 255-78-03
Графік роботи: у робочі дні з 9.00 до 18.00

Підліток і відповідальність

Бердичевская, М. Сорванные цветы жизни: дети в нашей стране - самая незащищенная часть населения / М. Бердичевская // Аргументы и факты в Украине. –2009. - № 44 (нояб). – С. 13.
О наказаниях для взрослых, предусмотренных за насилие над детьми.

Біланчук, Н. Діти: злочин і кара / Н. Біланчук // Шкіл. світ. – 2004. - № 3. – С. 17-18.
Йде мова про протиправні вчинки підлітків та кримінальну відповідальність за них.

Воспитание по остаточному принципу: подростки иногда даже не понимают, что совершают преступление: [беседа со старшим оперуполномоченным сектора криминальной милиции по делам детей Николаевского городского управления милиции Анной Кондаковой] // Николаевские новости. – 2009. - № 58 (13 мая). – С. 5.

Діти України про свої права: [Результати соціологічного опитування] // Позакл. час. – 2008. - № 5. – С. 20-28.

Запобігання насильству в сім’ї: експерти вказали на існуючі проблеми: програми ЄС в Україні // Євробюлетень. – 2010. - №1. – С. 11.

Захист прав неповнолітніх: у прокуратурі Миколаївської області // Рідне Прибужжя. – 2007. - 13 січня. – С. 3.

Коваль, Л. Діти, котрі конфліктують із законом: [про діячу систему виконання покарань в Україні] / Л. Коваль // Уряд. кур'єр. – 2007. – 16 листоп. – С. 10.

Коваль, Л. За дитинство без насильства:[круглий стіл "Громадські ініціативи щодо захисту прав дітей"] / Л. Коваль // Уряд. кур'єр. – 2008. - 3 груд. – С. 7.
Стаття знайомить читачів з проблемою скоєння злочинів неповнолітніми.

Кокіна, В. Спочатку вчитися, щоб потім працювати:[дитяча праця: проблеми, сучасність] / В. Кокіна // Уряд. кур'єр. – 2008. - 18 черв. – С. 7.

Косянчук, І. Покарання чи перевиховання? : [про дитячі і підліткові правопорушення] / І. Косянчук // Уряд. кур'єр. – 2007. - 26 жовт. – С. 10.
Про створення спеціальної Консультативної ради з питань ювенальної юстиції.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх // Позаклас. час. – 2005. - № 3-4. – С. 105-106.
Стаття знайомить читачів з основами правомірної поведінки, з’ясовує суть поняття “кримінальна відповідальність”.

Левченко, К. Б. Чи може Україна стати вільною від тілесних покарань дітей? / К. Б. Левченко //Безпека життєдіяльності. – 2007. - № 9. – С. 9-11.
Розглядається питання насильства в сім’ях та способи їх запобігання.

Лилак, Д. Д. Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя: наук.- довід. вид. / Д. Д. Лилак. - К.: Оріяни, 2000. - 144 с.
Мудрість народу – одвічна, в ній закладено досвід усіх поколінь наших пращурів, через що вона наднаціональна.
Читачеві пропонується латинська юридична фразеологія, що слугуватиме кожному, хто поважає мудрість.

Оржеховська, М. Проблеми насильства неповнолітніх як гостре соціальне явище/ М. Оржеховська // Позакл. час. – 2008. - № 9. – С. 12-14.

Пам’ятка підліткам: як не стати жертвою злочину // Основи здоров’я . – 2011. – № 1. - вкладка : кол. ілюстр.

Подгорный, Р. Криминальные дела несовершеннолетних / Р. Подгорный // Южная правда. – 2009. - 9 июля. – С. 3.
О направлениях работы службы криминальной милиции по делам детей: предотвращение пьянства и наркомании в среде несовершеннолетних, профилактика бродяжничества и попрошайничества, розыск пропавших без вести.

Пометун, О. І. Права людини: навч. посібник для 10 (11) кл. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. - К.: Літера ЛТД, 2008. - 192 с. : ілюстр.

Право і справедливість // Позаклас. час. – 2005. – № 3-4. – С. 100 -101.
Ознайомлення учнів із положеннями Кримінального кодексу України, розкрито причини правопорушень та їхні наслідки.

Пустовит, Ю. Детская преступность: ни любви, ни тоски, ни жалости?:[беседа со старшим оперуполномоченным, начальником сектора криминальной милиции по делам детей НГУ УМВД Украины в Николаевской области Анной Кондаковой] / Ю. Пустовит // Рідне Прибужжя. – 2009. - 4 черв. – С. 2.

Слєпинін, О. Дитина і правосуддя /О. Слєпинін // Дзеркало тижня. – 2007. - 3лют. – С. 6.
Про злочини і покарання неповнолітніх.

Тимощук, О. Дитяча праця в Україні - традиція / О. Тимощук // Дзеркало тижня. – 2008. - 30серп. – С. 22.

Ткачук, М. Малечі й не снилося...: в Україні частішають випадки, коли сексуальне насильство над дітьми здійснюють рідні / М. Ткачук // Україна молода. – 2010. - 4 лют. – С. 12.
Про те, що в Україні над дітьми здійснюють сексуальне насильство, зрозуміло всім. Однак жодної статистики, жодних «масштабів» цієї проблеми ніхто з експертів не наважиться оприлюднити — цей злочин прихований. У статті розглянуті результати опитування жертв насильства, причини та наслідки цього злочину.

Цуканова, Є. О. Мої права: корисна інформація, поради на кожний день : довідник для учнів 5-9 класів / Є. О. Цуканова, Ю. В. Жиглова. - Харків: Ранок, 2010. - 96 с.
У посібнику подані відповіді на запитання про права дітей у сім’ї, школі, про поведінку в надзвичайних ситуаціях. Підлітки дізнаються, як треба спілкуватися з працівниками правоохоронних органів, медичних установ, навчаються обстоювати свої права споживачів товарів і послуг.

Дорога в безодню

Алкоголь – це небезпечно: [історія виникнення, стадії алкогольної залежності, шкідливі наслідки] // Позакл. час. – 2009. - № 13 - 14. – С. 69-80.

Варивончик Д. В. Профілактика ВІЛ-інфікування серед наркозалежних підлітків

/Д. В. Варивончик // Шкіл. бібліотека. – 2006. - № 6. – С. 113.

Владина, В. Детская наркомания: один в поле не воин: осторожно - шокирующие фото / В. Владина // Комсомольская правда в Украине. –2007. - 19 июля. – С. 5
Рассказ священника, Геннадия Мохненко о наркомании среди беспризорников.

Гаценко, А. Депутаты нашли способ снизить уровень пивного и подросткового алкоголизма/ А. Гаценко // Комсомольская правда в Украине. – 2010. – 23 янв. – С.4.

Гук Л. Всемирная организация здравоохранения: Украина – лидер Европы по подростковому алкоголизму / Л. Гук // Комсомольская правда в Украине. – 2009. - 28 сент. – С. 6.

Гуллер Ю. Нет - наркотикам!:научно-познав. изд. / Ю. Гуллер; худож. А. Хорошевский. – М.: ЗАО «Аргументы и факты», 2002. – 40 с.: ил. – (Детская энциклопедия; №7).

Ільїна, В. М. Звідти важко повертаються або не повертаються взагалі/ В. М. Ільїна, В. І. Добрянський // Безпека життєдіяльності. – 2011. - № 8. – С. 9-11.
У 2009 році виповнилося 100 років глобальній забороні на наркотики. Шанхайська конвенція 1909 року підтримала заборону на вживання опіуму, на культивацію, розповсюдження і використання психотропних речовин.

Кобзиста, М. В. Шкідливий вплив тютюну, алкоголю, наркотичних речовин на репродуктивне здоров’я / М. В. Кобзиста // Основи здоров’я. – 2011. - № 11. – С.14 - 19.

Комиссаров Б. Г. Подросток и наркотики: выбери жизнь / Комиссаров Б. Г. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 128 с. ил.

Кондратюк Н. Пивна проблема: [дитячий алкоголізм] / Н. Кондратюк // Безпека життєдіяльності. – 2009. - № 7. – С. 4-7.

Костюкова, Н. Болезнь души:наркозависимость / Н. Костюкова // Мир семьи. – 2007. - № 11. – С. 84-86.

Крепкая молодость: [мифы об алкоголизме] //GIRL. – 2007. - № 10. – С. 56-58.

Крихели, А. Юрий Юрин: "Проблемы детской алко-наркозависимости - это проблема №1 в нашей стране и в нашем любимом городе...": [актуальное интервью к премьере муз. спектакля-притчи в стихах "Суд над вредными привычками", созданного при участии общественного движения "Родители против наркотиков"] /А. Крихели // Новая николаевская газета. – 2012. - 22 февр. – С. 1,2. : фото

Магур, Р. Р. Не будьте собі ворогом:[профілактика шкідливих звичок] / Р. Р. Магур, Г. Р. Чмуневич // Безпека життєдіяльності. – 2009. - № 11. – С. 22-25

Максимова Н. Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркомании несовершеннолетних: учеб. пособие / Н. Ю. Максимова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 384 с.

Мельник, А. М. Захищаймо самі себе від "чуми ХХІ століття" / А. М. Мельник // Безпека життєдіяльності. – 2009. - № 12. – С. 25-26.
Поширення ВІЛ /СНІД є однією з найгостріших проблем сучасності, що набула ознак глобальності. За період з того моменту, як було зафіксовано перший у світі смертельний випадок від СНІДу, померло майже 25 міліонів.

Нагорна А. М. Профілактика наркоманії серед підлітків: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів /А. М. Нагорна, В. В. Беспалько. – 2-е вид., доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – 184 с.

Не лезь в бутылку: [чем опасен алкоголь] // OOPS!. – 2007. - № 6. – С. 62 - 63.

Остапчук, О. Скажи жизни "Да": [враги твоего здоровья: алкоголь, никотин, наркотики] / О. Остапчук // Детская энциклопедия. – 2007. - № 2. – С. 1 - 56.

Ротай, Н. Прокинувся паралізованим…: «вживаючи кайфові» лікарські препарати, українські підлітки стають інвалідами / Н. Ротай // Україна молода. – 2008. - 15 трав. – С. 9.

Салімонович, Л. Питна гарячка: багато підлітків свято вірять у те, що без пляшки пива не досягнуть життєвого успіху / Л. Салімонович // Україна молода. – 2008. - 24 трав. – С. 14.

Сімонова, В. Ю. Наркотична залежність серед молоді / В. Ю. Сімонова // Безпека життєдіяльності. – 2011. - № 7. – С. 25.

Слишком быстрая жизнь: [что могут сделать «веселые таблетки»] // СOOL. – 2006. - № 8. – С. 50.

Смирнов, В. Алкоголь та його небезпека / В. Смирнов // Безпека життєдіяльності. – 2009. - № 11. – С. 4-17.
Стаття знайомить з історією алкоголю, дає основні ознаки алкоголізму.

Усова, Л. Спасет ли любовь от наркотиков? / Л. Усова // Аргументы и факты в Украине. – 2007. - № 6 (февр). – С. 29
О влиянии плохой психологической среды на мозг человека, из-за чего возникает агрессия, заболевания и наклонности к наркомании.

Перехрестя Мудрого Закону. (сценарії, художні твори, прислів’я, висловлювання відомих людей)

Гальченко, Т. Ю. Я і мої права: виховний захід / Т. Ю. Гальченко // Розкажіть онуку. – 2008. - № 6. – С. 80-81.

Глубовских, М. Право на жизнь: мероприятие посвященное Всеобщей декларации прав человека / М. Глубовских // Читаем, учимся, играем. – 2011. - № 4. – С. 57-59.

Жити за Основним Законом країни: сценарій // Позакл. час. – 2011. -№ 5. – С. 104.

Іванова, Н. Жити за законами держави:[cценарій] / Н. Іванова // Позакл. час. – 2007. - № 6. – С.18-20

Кабанова, Н. П. Правознавчий калейдоскоп / Н. П. Кабанова // Позакл. час. – 2011. - № 5. – С. 90-91.

Карун, О. Ділова гра «Закон і ми» / О. Карун // Позакл. час. – 2010. - № 8. – С. 52-53.

Калитчук, М. А. Наша Вітчизна - Україна, ми – її громадяни: сценарій / М. А. Калитчук // Позакл. час. – 2009. - № 17-18. – С. 33-34.

Козак, М. В. На терезах Феміди: гра по праву / М. В. Козак // Шкіл. б-ка. – 2009. - № 4. – С. 100-101.

Комар, В. Інтелектуальні ігри з конституційного, адміністративного та господарського права/ В. Комар // Історія України. – 2006. - № 44. – С.14 – 20.

Кочура, Л. Права і справедливість: година спілкування/ Л. Кочура // Шкіл. світ. – 2011. - № 8. – С. 17-19.

Крикун, І. О. Ти гідно мусиш жити: сценарій / І. О. Крикун // Позакл. час. – 2008. - № 9. – С.88-89.

Куксенко, С. І. Юридичний брейн-ринг / С. І. Куксенко // Позакл. час. – 2008. - № 9. – С. 90-92.

Куц, Н. Ф. Калейдоскоп права / Н. Ф. Куц // Позакл. час. – 2007. - № 11. – С. 46-52.

Неліпа, С. І. Турнір правознавців / С. І. Неліпа // Позакл. час. – 2007. - № 11. – С.39-44

Паламарчук, Г. В. Правовий турнір / Г. В. Паламарчук // Позакл. час. – 2011. - № 12. – С. 93-94

Руденко, О. Справжній громадянин…Хто він?: диспут на правову тему/ О. Руденко // Шкіл. світ. – 2010. - № 11. – С. 12-13

Ружанська, Т. В. Я – громадянин України: [усний журнал] / Т. В. Ружанська // Шкіл. б-ка. – 2010. - № 7. – С.93-96.

Скакун, Н. В. В королевстве Фемиды: [конкурс правовой] / Н. В. Скакун // Позакл. час. – 2007.- №2. – С. 52-53

Терещенко, О. Л. Закон обов'язковий для всіх: [правове виховання] /О. Л. Терещенко // Позакл. час.– 2008. - № 9. – С. 74

Федюшкина, Е. И. Право имею!: познавательная игра, посв. Межд. дню прав человека / Е. И. Федюшкина // Педсовет. –2009. - № 3. – С. 10-11.

Я і мої права: правове виховання школярів: [конкурси, бесіди, урок] // Шк.

світ. – 2011. - № 9. – С. 1-23.

Висловлення відомих людей про право

«Дотримання законів – не обмеження, а запорука справжньої свободи».

(Станіслав Оріховський – Роксолан)

«Закон не гарантує обіду, хоча гарантує обідню перерву».

(Веслав Брудзиньский)

«Закон є вищим проявом людської мудрості, що використовує досвід людей на благо суспільства».

(Джон Локк)

«Закони подібні до павутини: якщо в них попадається безсилий і легкий, вони витримають, якщо великий - він розірве їх і вирветься».

(Солон)

«Злодій - не той, хто краде, а той, кого спіймали».

(Джон Голсуорсі)

«Кращі закони народжуються із звичаїв».

(Ж. Жубер)

«Народ творить конституцію, і лише народ може її змінити. Це витвір власної волі людей, і він живе лише цією волею».

(Джон Маршалл)

«Не так страшний закон, як його тлумачать».

(Данил Рудий)

«Незнання закону не звільняє від відповідальності. А ось знання - нерідко звільняє».

(С. Лец)

«Немає такого закону, який задовольняв би усіх».

(Катон Старший)

«Погані закони в хороших руках виконавців - хороші; і найкращі закони в руках поганих виконавців – шкідливі».

(Фрідріх Великий)

«Право створене на користь людству».

(Латинське прислів’я)

«Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що всі вони надані».

(Сенека)

«Свобода полягає в тому, щоб залежати тільки від законів».

(Вольтер)

«Суддя - це закон, що говорить, а закон - це німий суддя».

(Цицерон)

«У того, хто вирішить вивчити всі закони, не залишиться часу на їх порушення».

(Й. В. Гете)

«Що неможливо виходячи з міркувань права, то обов'язково повинно бути зроблено з міркувань розуму».

(В. Швебель)

«Щоб навчити людей любити справедливість, треба показати їм результати несправедливості».

(Джон Локк)
Прислів’я про право і закон

Звичай — другий закон.

Закон — не вогонь: водою не заллєш.

Не слід і законів писати, коли їх не сповняти.

Де закони виповняють, там усі праві бувають.

На чиїй землі живеш, того народу й закони шануй.

Закон — не ціпок: через коліно не поламаєш.

Про горе законів не пишуть.

Закон і горе, що гора та море.

Закони добрі, та судді лихі.

Закон міста держить, міста — державу.

Яка країна, такий і закон.

Дурням закон не писаний.

Право і закон в художній літературі

Гончар, О. Бригантина: повість: / О. Т. Гончар ; передм. Я. П. Гояна ; худож. К. В. Штанко. - 2-ге вид., доп. – К.: Веселка, 2008. - 240 с.: ілюстр.
Повість про дітей і вчителів, які працюють у спецшколі для юних правопорушників. Головного героя Порфира Кульбаку і його друзів по нещастю привели до вчинення правопорушень родинні незлагоди. Зробила свій вплив і вулиця, котра й донині становить серйозну загрозу у вихованні дітей. Кращі сторінки повісті присвячені зображенню праці, яка «переростає у красу».

Єфімов, Л. Постріл з минулого: Суд: повісті та оповідання / Л. Єфимов; передм. О. Якименка. – К.: Рад. письменник, 1986. – 287 с.
Про великі судові процеси, що відбулися в Україні й набули широкого громадського резонансу.

Ильяшенко Г. Лето тревог и надежд: повести / Г. Ильяшенко. – К.: Рад. письменник, 1990. – 296 с.
Повісті присвячені професії міліціонера.

Кононенко, Є. Бабусі також були дівчатками: повість: для серед. та ст. віку / Є. Кононенко. - К.: Грані-Т, 2010. - 96 с.
Несподівана родинна історія, котру потроху «розплутують» сучасні підлітки, починає впливати й на їхні не менш заплутані стосунки. Виявляється, інколи необхідно ува

Кiлькiсть переглядiв: 2048