Закон України ‘’Про освіту’’

Закон України ‘’Про загальну середню освіту’’

Закон України ''Про громадянство України''

Закон України ''Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні''

Закон України ''Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства''

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778

Наказ від 23.05.2017 №101 "Про упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів Московського району м. Харкова усіх типів і форм власності щодо організації навчання учнів за екстернатною формою"

Наказ МОНУ від 13.03.2017 №369 "Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах"

Загальні положення

Екстернат – одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат).Екстерн – особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень

Приймання заяв:

починається з 1 жовтня і закінчується не пізніше 1 березня поточного навчального року. Для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну, термін подачі заяв не обмежується. В окремих випадках (п.4.1 Положення про екстернат) можуть установлюватися інші терміни. Необхідні документи для вступу на екстернатну форму навчання: - заява. Повнолітні громадяни подають заяву особисто, для неповнолітніх – батьки або особи, які їх замінюють;- оригінал свідоцтва або табель за відповідний клас, копія свідоцтва про народження або паспорта, дані флюорографічного обстеження.

Кiлькiсть переглядiв: 38