Інформація щодо обліку дітей шкільного віку та учнів

2018-10-22

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанов Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, керуючись рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.04.2018 № 271 «Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою організації якісного обліку дітей шкільного віку та учнів м. Харкова функціонує Реєстр даних дітей шкільного віку та учнів (дітьми шкільного вікувважаються особи у віці 6-18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту.Учнямиє особи, які здобувають загальну середню освіту у навчальному закладі).

Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимогЗакону України від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних».

Облік дітей шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. За закладами загальної середньої освіти закріплено територію обслуговування.

Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:

1досягнення нею повноліття
2здобуття нею повної загальної середньої освіти
3наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці
4її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні)

У разі переведення учня до іншого навчального закладу або його відрахування в установленому порядку навчальний заклад, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідному структурному підрозділу (посадовій особі) дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (навчальний заклад).

Під час переведенняучня до іншого навчального закладу до навчального закладу, з якого він переводиться,подаються:

1заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів)
2письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування до нього відповідного учня

Під час вибуттяучня на постійне місце проживання за межі України до навчального закладу, з якого він вибуває,подаються:

1заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів)
2копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття)

Заклади загальної середньої освіти у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в навчальних закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано навчальний заклад, у якому учень здобував загальну середню освіту.

Кiлькiсть переглядiв: 40